Llywodraethwyr

Hafan > Ysgol > Llywodraethwyr

Cadeirydd
Lisa Goodier - Cynrychioli: Awdurdod Addysg

Is-Gadeirydd
Miss Vanessa Williams - Cynrychioli: Rhieni

Mr Frank Smith -  Cynrychioli: Eglwys 

Mrs Sue Hughes - Cynrychioli: Eglwys 

Mr Meirion Hawkins  - Cynrychioli: Cymuned

Mrs Vicky Jones - Cynrychioli: Rhieni 

Mrs Nina Batten - Cynrychioli: Rhieni 

Reverend Tom Saunders - Cynrychioli: Eglwys

Mrs Elen Hughes-Humphreys - Cynrychioli: Rhiant  

Cynghorydd Ken Stevens - Cynrychioli: Awdurdod Addysg Lleol

Mrs Claire Butterfield - Cynrychioli: Awdurdod Addysg Lleol

Mrs Ffion Wyn Cynrychioli Davies (DaviesF182@hwcymru.net) - Cynrychioli: Staff Dysgu

Mr Owain Ellis (pennaeth@pencae.conwy.sch.uk) - Pennaeth

Pamela Hughes (HughesP42@hwbcymru.net) - Clerc