Pwy Ydi Pwy

Hafan > Staff > Pwy Ydi Pwy

Pennaeth

Mr Owain Ellis

Dirprwy

Mrs Ffion Davies

Athrawon Dysgu Sylfaen    

Miss Sian Oliver
Miss Eleri Williams
Mrs Ffion Davies

Athrawon Blynyddoedd 3 i 6 

Mrs Heledd Ellis
Mrs Anna Williams
Mrs Sharon Edwards
Miss Rebecca Roberts
Mr Owain Ellis

Cymorthyddion Dosbarth 

Mrs Janet Jones
Mrs Mari Vick
Miss Llinos Lewis
Miss Sarah Williams
Mrs Margaret Huges
Miss Emma Jones
Miss Ella Edwards

Rheolwr Swyddfa

Mr Dylan Roberts

Gofalwr a Staff Glanhau

Mr Carl Jones
Mrs Linda Roberts
Mrs Louise Hughes
Ms Nicola Wylie

Staff y Gegin

Nicola Farrand - Prif Gogyddes
Madeline Daley
Helen Hughes

Gorchwylwyr Amser Cinio 

Mrs Mari Vick
Mrs Alison Bone
Mrs Louise Hughes
Miss Llinos Lewis

Staff Clwb Brecwast

Mrs Janet Jones
Mrs Louise Hughes
Mrs Alison Bone

Warden Traffig

Mr Peter Brown