Pwy Ydi Pwy

Hafan > Staff > Pwy Ydi Pwy

Pennaeth

Mr Owain Ellis

Dirprwy

Mrs Ffion Davies

Athrawon Cyfnod Sylfaen    

Mrs Fiona Parry
Miss Eleri Williams
Mrs Ffion Davies
Miss Sian Oliver

Athrawon Cyfnod Allweddol 2    

Mrs Heledd Ellis
Mrs Anna Williams
Mrs Sharon Edwards
Miss Rebecca Roberts
Mrs Ffion Davies

Cymorthyddion Dosbarth 

Mrs Janet Jones
Mrs Mari Vick
Miss Llinos Lewis
Miss Sarah Williams
Mrs Margaret Huges
Miss Charlotte Rowlands
Miss Ella Edwards

Staff Swyddfa

Miss Pam Hughes

Gofalwr a Staff Glanhau

Mr Carl Jones
Mrs Linda Roberts
Mrs Louise Hughes
Ms Nicola Wylie

Staff y Gegin

Mrs Wendy Orsmond
Mrs Amanda Crow

Gorchwylwyr Amser Cinio 

Mrs Mari Vick
Mrs Alison Bone
Mrs Louise Hughes

Staff Clwb Brecwast

Mrs Janet Jones
Mrs Louise Hughes
Mrs Alison Bone

Warden Traffig

 Mrs Gwyneth Roberts