Tymhorau

Hafan > Ysgol > Tymhorau

Tymor Hydref 2021-22

* Diwrnod Hyfforddi Staff    01/09/21
Tymor yn dechrau    01/09/21
Cau am Hanner Tymor    22/10/21
Agor ar ôl Hanner Tymor     01/11/21
Diwedd Tymor    22/12/21

Tymor Gwanwyn 2021-22

* Diwrnod Hyfforddi Staff    06/01/22
Tymor yn dechrau    06/01/22
Cau am Hanner Tymor    18/02/22
Agor ar ôl Hanner Tymor     28/02/22
Diwedd Tymor    08/04/22

 

Tymor Haf 2021-22

* Diwrnod Hyfforddi Staff    25/04/22
Tymor yn dechrau    25/04/22
Dydd Gwyl Fai    02/05/22
Cau am Hanner Tymor    27/05/22
Agor ar ôl Hanner Tymor     06/06/22
* Hyfforddiant Mewn Swydd    IG
Diwedd Tymor    20/07/22

 

 

* SYLWER: Dyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd
Argymhellion yw’r dyddiadau hyn a gallant amrywio o fewn ysgolion Conwy - cysylltwch ag ysgol eich plentyn am gadarnhad.