Logo Ysgol Pencae

Croeso i wefan Ysgol Pencae

“Gyda’n Gilydd Gwnawn Lwyddo”

Ein bwriad yn Ysgol Pencae yw creu awyrgylch dwyieithog, siriol a diogel, lle mae pawb yn gwneud eu gorau bob amser. Fel Ysgol Eglwys Yng Nghymru, mae gwerthoedd Cristnogol megis caredigrwydd yn rhan anatod o weithgarwch dyddiol pob aelod o’r ysgol.

Gwybodaeth am yr Ysgol

4 o blant yn gafael llaw

Newyddion Diweddaraf

Ffair Haf 20.06.23

Croeso cynnes i'r holl gymuned fynychu ein Ffair Haf ar y 20fed o Fehefin.

MW Sports

Mae MW Sports y dychwleyd!