Logo Ysgol Pencae

Croeso i wefan Ysgol Pencae

“Gyda’n Gilydd Gwnawn Lwyddo”

Ein bwriad yn Ysgol Pencae yw creu awyrgylch dwyieithog, siriol a diogel, lle mae pawb yn gwneud eu gorau bob amser. Fel Ysgol Eglwys Yng Nghymru, mae gwerthoedd Cristnogol megis caredigrwydd yn rhan anatod o weithgarwch dyddiol pob aelod o’r ysgol.

Gwybodaeth am yr Ysgol

4 o blant yn gafael llaw

Newyddion Diweddaraf

Ffair Haf 4.7.22

Croeso cynnes i'r holl gymuned fynychu ein Ffair Haf ar y 4ydd o Orffennaf.

MW Sports

Mae MW Sports y dychwleyd wedi gwyliau'r Pasg!

Crempogau!

Diwrnod llawn hwyl yn cymysgu a taflyd Crempogau!

Sesiynau Dawns

Chwilio am weithgaredd ar ôl ysgol yn dilyn hanner tymor? Sesiynau dawns yn ail ddechrau i’r Cyfnod Sylfaen a Cyfnod Allweddol 2.